Việt Nam thuộc nhóm chưa sẵn sàng cho CMCN 4.0, vì sao?

Nhóm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) mới công bố một báo cáo đánh giá và so sánh khả năng sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua báo cáo này, Việt Nam được xếp vào nhóm chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng này.
Tóm tắt một số chỉ số về giáo dục và khoa học. Số trong bảng là hạng được xếp trên 100 quốc gia. Thứ hạng càng thấp có nghĩa là chất lượng càng cao.
 /// NGUYỄN VĂN TUẤN
Tóm tắt một số chỉ số về giáo dục và khoa học. Số trong bảng là hạng được xếp trên 100 quốc gia. Thứ hạng càng thấp có nghĩa là chất lượng càng cao.

Bảng dưới đây trích ra vài số liệu (thứ hạng tính trên 100 quốc gia) liên quan đến giáo dục và khoa học. Về phẩm chất đại học, Việt Nam đứng hạng 75/100 (thực ra, điểm là 0), trong khi đó Malaysia và Indonesia, thậm chí Philippines cũng hơn chúng ta về điểm này.

Vì sao Việt Nam xếp vào nhóm chưa sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0 ? - ảnh 2

Điều ngạc nhiên nhất là phẩm chất giáo dục khoa học và toán của Việt Nam đứng hạng 68/100 (điểm chỉ 3.7), thấp hơn tất cả các nước cùng trình độ trong vùng như Thái Lan (hạng 66/100), Malaysia (16), Indonesia (35) và Philippines (60)! Điều này cho thấy điểm PISA của Việt Nam chẳng “cứu” được tình trạng chung.

Các yếu tố về đổi mới sáng tạo công nghệ và giáo dục – chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam đều đang ở mức thấp. Cụ thể, Việt Nam đứng thứ 90/100 về Công nghệ và Đổi mới (Technology & Innovation); xếp thứ 92/100 về Công nghệ nền (Technology Platform); xếp thứ 77/100 về Năng lực sáng tạo; xếp hạng 70/100 về Nguồn lực con người. Tổng cộng, Việt Nam chỉ đạt 4,9 trên thang điểm 10 về mức độ sẵn sàng với cách mạng 4.0.

Tuy nhiên, trên thực tế, công nghệ 4.0 lại là vấn đề được quan tâm nhiều nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây. Ai ai cũng có thể nói về cách mạng 4.0, cũng có vẻ am hiểu những thuật ngữ mới như IoT, big data, điện toán đám mây hay blockchain. Các hội thảo, bàn tròn về cách mạng 4.0 được tổ chức khắp nơi. Việt Nam dường như hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. 

Chỉ số bằng sáng chế thì chúng ta kém hơn các nước trong vùng. Tính đến nay, số bằng sáng chế USPTO của Việt Nam chỉ đếm đầu ngón tay. Riêng công bố khoa học thì nhờ sự tăng trưởng trong thời gian gần đây nên tính trên dân số, Việt Nam cao hơn Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, về chỉ tiêu này, Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan và Malaysia. Hy vọng trong tương lai sẽ bắt kịp Thái Lan, nhưng chưa thể bắt kịp Malaysia.

Theo Thanh Niên

 

TIN TỨC KHÁC