iSMART Tiểu học

11:17:5316/02/2017

Rời vòng tay gia đình, trẻ 6 tuổi bắt đầu hành trình khám phá kho tàng tri thức nhân loại trên đôi chân mình. Với sứ mệnh nâng đỡ bước đầu chập chững ấy, iSMART định hướng hệ sinh thái giáo dục Tiểu học là giai đoạn tuyệt vời để khơi gợi cảm hứng, đam mê.

Rời vòng tay gia đình, trẻ 6 tuổi bắt đầu hành trình khám phá kho tàng tri thức nhân loại trên đôi chân mình. Với sứ mệnh nâng đỡ bước đầu chập chững ấy, iSMART định hướng hệ sinh thái giáo dục Tiểu học là giai đoạn tuyệt vời để khơi gợi cảm hứng, đam mê.

 Bài giảng số

 Hoạt động bổ trợ

Mang học sinh ra ngoài lớp học, iSMART tổ chức và đồng hành với các sân chơi ngoại khóa bổ ích, lý thú cho học sinh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0901 456 913 info@ismart.edu.vn