Kỳ thi Quốc tế Edexcel

iSMART Education phối hợp với Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh quốc cung cấp dịch vụ tổ chức thi các chứng chỉ phổ thông và năng lực ngôn ngữ Quốc tế cung cấp bởi Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh Quốc bao gồm:

  • Chứng chỉ Phổ thông quốc tế: Edexcel International Primary Award, Edexcel International Lower Secondary Award, Edexcel International Diploma, Edexcel IGCSE, Edexcel International A-Level
  • Các chứng chỉ, văn bằng học thuật và kỹ năng nghề uy tín khác.
Kỳ thi Quốc tế Edexcel
0901 456 913 smtp.gmail.com