Tài liệu Edexcel tham khảo

iSMART, đối tác khảo thí chính thức của Pearson Edexcel giới thiệu một số thông tin tham khảo cho thí sinh dự thi kỳ thi Chứng chỉ Phổ thông Quốc tế Edexcel.

Thông tin bao gồm: phân phối chương trình, đề tham khảo và đáp án của 3 môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh.

BẬC TIỂU HỌC

Nhấn vào các đường dẫn sau để xem tài liệu:

english_answerkey_primary2014

english_curriculum_primary

englishtest_primary_2014

math_answerkey_primary_2014

maths_curriculum_primary

mathtest_primary_2014

science_answerkey_primary_2014

science_curriculum_primary

sciencetest_primary_2014


BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nhấn vào các đường dẫn sau để xem tài liệu:

english_answerkey_2014

englishtest_secondary_2014

english_curriculum_secondary

math_answerkey_secondary_2014

math_curriculum_secondary

math_test_secondary_2014

science_answerkey_secondary_2014

science_curriculum_secondary

science_test_secondary_2014

Chúc các thí sinh đạt những thành tích tốt trong kỳ thi!

0901 456 913 smtp.gmail.com