Rèn luyện kỹ năng học tập và tư duy thế kỷ 21

Ở bậc Trung học cơ sở, chương trình iSMART được xây dựng dựa trên cốt lõi 6Cs: Collaboration (Cộng tác); Communication (Giao tiếp); Culture (Văn hóa); Critical Thinking (Tư duy phản biện); Creativity (Sáng tạo) và Connectivity (Kết nối) giúp các em học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng cần thiết của một công dân toàn cầu thế kỷ 21

TIN TỨC KHÁC