Học theo dự án (Project-based Learning)

Qua hoạt động thí nghiệm thực hành, các bài học trở nên thực tế, ứng dụng được vào trong cuộc sống nên dễ tiếp thu, dễ nhớ và tăng hứng thú học tập cho học sinh. Đồng thời giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng sống trong học tập: kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình…. thông qua quá trình trình bày ý kiến, sản phẩm của mình trước lớp.

TIN TỨC KHÁC