SCIENCE WEEK 2020 - 2021: GIAO THOA GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

16:12:0416/10/2020
Giao thoa giữa lý thuyết và thực hành, chuỗi tiết học thực nghiệm mang tên "Science Week", hay còn gọi là Tuần Lễ Khoa Học 2020 - 2021 là nơi kiến thức được hiện thực hóa thông qua mô hình hoặc các công trình mô phỏng. Theo đó, các em có thể tự tay làm, tự thân cảm nhận, từ đó, hiểu hơn từ đó ghi nhớ một cách bền bỉ.

0901 456 913 info@ismart.edu.vn