QUY CHẾ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

 I. HÌNH THỨC KIỂM TRA

 • Thời gian dự kiến: 07/12/2020 – 13/12/2020, trong khung giờ từ 7:00 giờ đến 21:00 giờ
 • Hình thức: Kiểm tra trực tuyến trên máy tính.
 • Thí sinh tham gia kiểm tra học kỳ 1 theo thông báo của Ban Giám hiệu Nhà trường và iSMART.
 • Thí sinh làm bài theo hướng dẫn của ban tổ chức.
 • Nội dung:
 • Thí sinh sẽ làm 01 bài kiểm tra tiếng Anh qua chủ đề Toán và 01 bài kiểm tra tiếng Anh qua chủ đề Khoa Học.
 • Thời lượng:

+ Khối tiểu học: 35 phút/ môn

+ Số câu: 20 câu

+ Tổng điểm: 10 điểm/môn.

 • Điểm số của thí sinh sẽ được cập nhật trên tài khoản iTO của thí sinh theo thông báo từ Ban tổ chức

 II. YÊU CẦU CHUNG:

 • Thí sinh được yêu cầu đăng nhập hệ thống để làm bài kiểm tra đúng ngày và khung giờ kiểm tra theo quy định của Ban tổ chức.
 • Trong quá trình làm bài, thí sinh không được thoát khỏi màn hình trình duyệt trong quá trình làm bài kiểm tra quá 3 lần, trường hợp vi phạm hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ nộp bài và thí sinh không thể tiếp tục làm bài.
 • Trong quá trình làm bài kiểm tra, thí sinh phải tuân thủ theo cam kết bảo mật từ Ban tổ chức.
 • Thí sinh không được phép, dưới hoặc hình thức trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ thông tin bảo mật hoặc để cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác tiếp cận thông tin bảo mật

“Thông tin bảo mật” bao gồm nhưng không giới hạn các loại thông tin sau đây:

1. Toàn bộ các thông tin liên quan đến dữ liệu người dùng;

2. Nội dung đề thi;

* Đề thi bao gồm cả đề thi chính thức, đề thi thử và đề thi dự bị (nếu có).

Trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo cam kết bảo mật

 • Khi tham gia kiểm tra, thí sinh không sử dụng ‘google translate’ hoặc bất kỳ công cụ dịch/chuyển đổi ngôn ngữ tự động nào.
 • Trong quá trình làm bài kiểm tra, thí sinh không nhận bất cứ sự trợ giúp nào từ bạn bè, người thân, thầy cô hay gia đình.
 • Trong quá trình làm bài khi thí sinh đã click “submit/nộp bài” điều này đồng nghĩa với việc thí sinh đã hoàn thành bài kiểm tra và kết quả kiểm tra được ghi nhận trên hệ thống.
 • Thí sinh cần phải tham gia đầy đủ hai bài kiểm tra Toán và Khoa Học.

Bất kỳ trường hợp thiếu sót 01 (một) trong 2 bài kiểm tra ngoài thời gian nêu trên, thí sinh có thể đăng nhập hoàn tất môn kiểm tra còn thiếu trong thời gian kiểm tra quy định bởi Ban tổ chức.

III. YÊU CẦU DÀNH CHO THIẾT BỊ LÀM BÀI KIỂM TRA

CẤU HÌNH KHUYẾN NGHỊ

 • Làm bài kiểm tra trên máy tính bàn hoặc laptop.
 • Sử dụng hệ điều hành Window 10.
 • Làm bài kiểm tra bằng trình duyệt Chrome.
 • Sử dụng trình duyệt Web Chrome phiên bản mới nhất (ver86 trở lên).
 • RAM từ 4GB trở lên.
 • CPU core i3 trở lên.

 IV. YÊU CẦU VỀ BĂNG THÔNG MẠNG:

 • Đường truyền mạng có băng thông từ 15mb trở lên.

Lưu ý:            

Phụ huynh và học sinh vui lòng tham khảo các yêu cầu kỹ thuật trên để bài kiểm tra có thể được hoàn thành tốt nhất.

 

(*)Ghi chú: Ban tổ chức thông báo, công bố Quy chế này cho các thí sinh trước ngày thi và cho hiển thị Quy chế trên website/fanpage của Ban tổ chức.

 

– BAN TỔ CHỨC –

TIN TỨC KHÁC