iSMART iDIGI – A DIGITAL LEARNING SYSTEM

Phần mềm giảng dạy với 100% nội dung số hóa theo tiêu chuẩn khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo phù hợp với học sinh Việt Nam. Hệ thống chuẩn hóa với nguồn học liệu phong tích hợp phim hoạt hình minh họa và các trò chơi tương tác. Chương trình giúp học sinh phát huy tính chủ động thông qua thói quen tương tác trực tiếp với bài học

TIN TỨC KHÁC