Hình thành và phát triển kỹ năng tư duy ngôn ngữ

Học sinh được “nhúng” vào môi trường 100% tiếng Anh và “nhúng” vào ngữ cảnh thông qua hệ thống bài giảng số và bối cảnh lớp học thực tế. Chương trình giúp học sinh có cơ hội tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách tự nhiên tập trung rất mạnh vào việc rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh và thuật ngữ Toán và Khoa học.

TIN TỨC KHÁC