Kỳ thi Quốc tế Edexcel

18:06:5530/11/2016

iSMART Education phối hợp với Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh quốc cung cấp dịch vụ tổ chức thi các chứng chỉ phổ thông và năng lực ngôn ngữ Quốc tế cung cấp bởi Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh Quốc bao gồm:

  • Chứng chỉ Phổ thông quốc tế: Edexcel International Primary Award, Edexcel International Lower Secondary Award, Edexcel International Diploma, Edexcel IGCSE, Edexcel International A-Level
  • Các chứng chỉ, văn bằng học thuật và kỹ năng nghề uy tín khác.

Việc tổ chức thi chứng chỉ Ngôn ngữ/Phổ thông Quốc tế Edexcel tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho người học tại Việt Nam được tiếp cận, sử dụng và được thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ khảo thí theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020.

Lộ trình thi của các chứng chỉ Phổ thông quốc tế Edexcel:

Tuổi

Chứng chỉ thi đề nghị

5 -11

Chứng chỉ Tiểu học Edexcel Primary International Award hoặc CBSE International Certificate vào cuối cấp.

11 - 14

Chứng chỉ Edexcel International Lower Secondary Award hoặc CBSE International Certificate vào cuối cấp.

14 - 16

Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Tổng quát Quốc tế IGCSE (International General Certificate of Secondary Education),

16 -19

Chứng chỉ Edexcel A Level có thể dùng để đăng kí vào các trường đại học danh tiếng tại Anh Quốc và thế giới.

Xem thêm về Kỳ thi Chứng chỉ Phổ thông Edexcel 2019 tại đây: http://ismart.edu.vn/edexcel2019.html

BỘ TÀI LIỆU EDEXCEL THAM KHẢO: http://ismart.edu.vn/tai-lieu-edexcel-2018

0901 456 913 smtp.gmail.com