[vtv.vn] – iSMART nâng cấp nội dung giáo dục theo chương trình phổ thông mới

VTV.vn – Theo đó, từ năm học 2020 – 2021, nội dung chương trình mới sẽ áp dụng với học sinh lớp 1 đang học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học.

Bên cạnh chương trình lớp 1 mới đã đi vào lớp học – iSMART đang hoàn tất chương trình cập nhật hoàn toàn mới cho lớp 2 và lớp 6 để năm học tiếp theo đáp ứng đúng chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra – ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Tổng giám đốc iSMART cho biết. Trong các năm sau đó, hệ thống giáo dục này sẽ liên tục cập nhật chương trình mới theo đúng khung và chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Các bậc học mà iSMART có đủ chương trình đồng bộ là từ Tiểu học đến hết cấp Phổ thông.

Cùng với các phương tiện học tập khác của chương trình học tiếng Anh qua Toán và Khoa học, sẽ có bộ sách mới đúng chuẩn và cập nhật nhằm làm cho việc học của học sinh có hiệu quả cao. Hiện nay, việc ban hành khung chương trình mới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện; đã và sẽ được công bố trước theo đúng tiến độ cho từng năm học, bắt đầu từ tháng 9/2020 vừa qua.

Chương trình giáo dục mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có 3 thay đổi mới liên quan đến nội dung các môn học mà các bậc phụ huynh có con vào lớp 1 trong năm học này cần biết. Thứ nhất là giảm số lượng môn học: có 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc với học sinh lớp 1 so với 10 môn trước đây. Thứ hai là chương trình mới thống nhất học 2 buổi/ngày so với trước kia có cả 2 và 1 buổi/ ngày. Thứ ba là học giảm lý thuyết, thiên về trải nghiệm.

Ngay từ lớp 1, học sinh sẽ được học về các hoạt động trải nghiệm và đây được coi là một hoạt động giáo dục bắt buộc. Học sinh được học một số việc tự chăm sóc bản thân; làm quen với bạn mới; sắp xếp nhà cửa gọn gàng; thiết lập mối quan hệ với hàng xóm…

Link bài viết: https://vtv.vn/giao-duc/ismart-nang-cap-noi-dung-giao-duc-theo-chuong-trinh-pho-thong-moi-20201223152736912.htm

TIN TỨC KHÁC