Kiểm tra học kỳ trực tuyến

Tiên phong trong phương pháp học tập và kiểm tra học kỳ trực tuyến giúp học sinh sớm tiếp cận với hình thức dạy và học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại 4.0

TIN TỨC KHÁC