Con số ấn tượng

Chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học iSMART khác biệt hoàn toàn với tiếng Anh giao tiếp thông thường khi được phát triển một bước lớn hơn: ứng dụng phương pháp C.L.I.L – học ngôn ngữ tích hợp nội dung vào giảng dạy tiếng Anh qua 2 môn học chính là Toán và Khoa học. Điều này giúp các em học sinh dễ dàng tiếp thu và ứng dụng trực tiếp vào thực tế các môn học trên lớp, nâng cao kiến thức tiếng Anh.

TIN TỨC KHÁC