Góc Chia Sẻ

Điểm mạnh của chương trình học tiếng Anh qua Toán và Khoa học của iSMART

Điểm mạnh của chương trình học tiếng Anh qua Toán và Khoa học của iSMART

11/09/2019

Tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học là một trong những chương trình tiếng Anh tăng cường để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh Việt Nam tại trường công. So với chương trình khác, iSMART tạo ra hệ sinh thái học tập toàn diện,...

Chi tiết

5 lợi ích từ chương trình học tiếng Anh iSMART

5 lợi ích từ chương trình học tiếng Anh iSMART

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục, chương trình học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học iSMART đã và đang đào tạo thế...

10/09/2019

Các cuộc thi Toán tiếng Anh do iSMART tổ chức bạn nên biết

Các cuộc thi Toán tiếng Anh do iSMART tổ chức bạn nên biết

Trong các kỳ thi phổ thông quốc tế, thi Toán tiếng Anh là nội dung bắt buộc và quan trọng. Đây là phần được các...

04/09/2019

Lợi ích khi cho con học Toán bằng tiếng Anh iSMART

Lợi ích khi cho con học Toán bằng tiếng Anh iSMART

Tại sao nên học Toán bằng tiếng Anh? Học Toán tiếng Anh ở đâu? Liệu chương trình có nặng nề với học sinh tiểu...

28/08/2019

Chương trình dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh cho bậc tiểu học có gì đặc biệt?

Chương trình dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh cho bậc tiểu học có gì đặc biệt?

Vì sao có sự xuất hiện cách học tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học? Vì sao chương trình tiếng Anh iSMART trở nên phổ...

27/08/2019

12
0901 456 913 smtp.gmail.com