English Champion là cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 – lớp 8 trên toàn quốc. Cuộc thi thường niên này đã trải qua 5 mùa giải hiện do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức với sự cố vấn chuyên môn của iSMART Education.

Website: englishchampion.edu.vn

english-champion

MỤC ĐÍCH CUỘC THI

  • Cuộc thi giúp học sinh tự đánh giá và kiểm tra năng lực tiếng Anh của bản thân; rèn luyện tâm lý vững vàng, tự tin; đồng thời trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếng Anh thiết thực trong cuộc sống, đặc biệt là rèn luyện khả năng Anh ngữ thông qua các môn học lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Cơ khí và Toán (STEM).
  • Cuộc thi là cơ hội giúp học sinh làm quen với môi trường thi phổ thông quốc tế, đặt nền tảng kiến thức để trở thành một công dân toàn cầu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  • Học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 đang theo tại các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên toàn quốc
  • Là học sinh đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ và/hoặc ngôn ngữ thứ hai.

 VAI TRÒ CỦA iSMART

iSMART là Cố vấn chuyên môn xuyên suốt cuộc thi English Champion (2014 – 2017) và trở thành thành viên chính BTC vào kỳ thi năm 2018.