Chương trình song bằng Việt Mỹ ISP

ISP là chương trình học song bằng Việt Nam - Mỹ được triển khai tại Việt Nam bởi iSMART Education và Trường trung học thực hành sư phạm Missouri (MU High). Chương trình gồm 6 học phần dành cho học sinh THCS và THPT được cung cấp độc quyền bởi Trường trung học thực hành sư phạm Missouri và xây dựng trên nền tảng triết lý Giáo dục khai phóng (Liberal Arts) của Mỹ giúp học sinh:

Chương trình phổ thông quốc tế  (ISP)

ISP (International School Program) là hệ thống các chương trình giáo dục phổ thông do iSMART hợp tác với các đối tác quốc tế triển khai tại Việt Nam như Đại học Missouri (Hoa Kỳ), Tổ chức Khảo thí Cambridge (Anh Quốc), v.v.

0901 456 913 info@ismart.edu.vn