Chương trình song bằng Việt Mỹ ISP - Mizzou

ISP - Mizzou là chương trình học song bằng Việt Nam - Mỹ được triển khai tại Việt Nam bởi iSMART Education và Trường trung học thực hành sư phạm Missouri (MU High). Chương trình gồm 6 học phần dành cho học sinh THCS và THPT được cung cấp độc quyền bởi Trường trung học thực hành sư phạm Missouri và xây dựng trên nền tảng triết lý Giáo dục khai phóng (Liberal Arts) của Mỹ giúp học sinh:

0901 456 913 smtp.gmail.com