Chứng chỉ & kỳ thi

Kỳ thi Quốc tế Edexcel

iSMART Education phối hợp với Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh quốc cung cấp dịch vụ tổ chức thi các chứng chỉ phổ thông và năng lực ngôn ngữ Quốc tế cung cấp bởi Tổ chức Khảo thí Edexcel Anh Quốc bao gồm:

  • Chứng chỉ Phổ thông quốc tế: Edexcel International Primary Award, Edexcel International Lower Secondary Award, Edexcel International Diploma, Edexcel IGCSE, Edexcel International A-Level
  • Các chứng chỉ, văn bằng học thuật và kỹ năng nghề uy tín khác.
Kỳ thi Quốc tế Edexcel

English Champion

English Champion là cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 – lớp 8 trên toàn quốc. Cuộc thi thường niên này đã trải qua 5 mùa giải hiện do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức với sự cố vấn chuyên môn của iSMART Education.

English Champion
0901 456 913 smtp.gmail.com