Chính sách hoàn phí

Hoàn tiền là trường hợp sau khi khách hàng thanh toán học phí trên https://ismart.edu.vn/, nhưng ISMART không thể cung cấp khóa học tương ứng và khách hàng mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng được yêu cầu hoàn trả học phí trong ba (03) ngày kể từ ngày nạp học phí thành công về tài khoản ISMART.
  • ISMART hoàn trả số tiền trong tài khoản chính mà Bạn đã chuyển vào tài khoản ISMART. Số tiền hoàn trả không bao gồm:
  • Lệ phí chuyển khoản hoặc giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến
  • Lệ phí hoàn thành thủ tục hoàn trả học phí (nếu có)
    • Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu, sau đó gửi e-mail đến info@ismart.edu.vn. Xin lưu ý rằng, nếu ISMART phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và tương lai của Bạn tại ISMART, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.
    • Các trường hợp khác, ISMART không chấp nhận việc hoàn trả học phí.

TIN TỨC KHÁC