Các mẫu câu hỏi-đáp trong môn Toán tiếng Anh tiểu học

Học Toán bằng tiếng Anh trở nên dễ dàng, tiết kiệm chi phí khi chương trình tiếng Anh tăng cường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho triển khai tại các trường tiểu học. Bên cạnh từ vựng, học sinh có thể làm bài tập Toán tiếng Anh như các bạn nhỏ tiểu học quốc tế.

Học Toán bằng tiếng Anh trên Bài giảng số iSMART.

Bài viết sau tổng hợp các mẫu câu hỏi-đáp được sử dụng phổ biến trong môn Toán tiếng Anh tiểu học. Phụ huynh có thể áp dụng để trò chuyện với con, liên hệ sự vật hiện tượng quanh nhà để bé thực hành tiếng Anh nhiều hơn.

Lớp 1

Basic geometry: Hình học cơ bản

 • Hỏi điểm, đoạn thẳng
 • What is this?

This is a point/ segment.

 • How many points are there?

There are four points.

 • How many segments can you make through two points?

We can draw a segment by connecting 2 points.

 • Đo và so sánh các đoạn thẳng
 • How long is the segment AB?

The segment AB is 2cm.

 • Which segment is longer, AB or CD?

The segment CD is longer than the segment AB.

 • Which segment is shorter, AB or CD?

The segment AB is shorter than the segment CD.

 • Phép công và phép trừ
 • 11 is less than 16

20 is greater than 10

 • What number is it?

It is 17

 • 3 plus 7 equals 10

7 minus 2 equals 5

Lớp 2:

 • Hỏi thời gian
 • What is the day today?

Today is Thursday

 • Which day comes right before Wednesday?

Tuesday comes right before Wednesday.

 • Which day comes right after Wednesday?

Thursday comes right after Wednesday.

 • What time is it?

It’s 4 o’clock

 • Hỏi về hình dạng
 • What shape is this?

This is a triangle.

 • How many sides/vertices are there in a triangle? (cạnh, góc/đỉnh)

There are 3 sides/vertices in a triangle.

A circle does not have any sides or vertices.

 • Phép nhân, phép chia

3 times 7 equals 21

12 divided by 3 equals 4

 • Hỏi khoảng cách

How far is it from your house to school?

It is 3 kilometers

 

Lớp 3:

 • Nhân đôi, chia đôi
 • What is half of 100?

Half of 100 is 50.

 • What is double of 10?

Double 10 is 20.

 • Phép chia có dư
 • The remainder of 20 divided by 3 is 2

20 divided by 3 equals 6 with a remainder of 2

 • Biểu thức đơn giản
 • Firstly, we do the operations in the round bracket.

(Đầu tiên, chúng ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc)

 • Secondly, we do the multiplication/division from left to right.

(Thứ hai, chúng ta thực hiện phép nhân/ chia từ trái sang phải)

 • Finally, we do the addition/subtraction from left to right.

(Cuối cùng, chúng ta thực hiện phép cộng/trừ từ trái sang phải)

 • What is the width/length/right angles of a rectangle?

(Xác định chiều rộng, dài, các góc vuông của hình chữ nhật)

It is…

 • The perimeter of rectangle ABCD is…

(Chu vi hình chữ nhật là…)

 • Dữ liệu trong thống kê

Who/Which has the highest/lowest number of … in this data?

 • Đường tròn
 • What is the center/radius/diameter of the circle?

(Xác định tâm, bán kính, đường kính của đường tròn)

A center/radius/diameter is…

 • Diện tích
 • The area of the rectangle is 20 square centimeters.

Lớp 4:

 • Khối lượng

The blue whale weighs 170 tonnes = The mass of the blue whale is 170 tonnes.

Which is equal to 1 tonne? 100 kilograms is equal to 1 tonne.

 • Thời gian:
 • How many hours in a day?

There are 24 hours in a day.

 • It takes the Earth 1 approximately 365 days to complete one orbit around the Sun

(Trái Đất mất khoảng 365 ngày để hoàn thành quỹ đạo quay xung quanh Mặt Trời).

 • Xử lý dữ liệu
 • What is the mean (average) of these numbers? 2, 3, 7

The mean (average) is 4.

 • The horizontal line represents different types of fruit

(Trục tung biểu thị các loại trái cây)

 • The vertical line represents the number of students

(Trục hoành biểu thị số học sinh)

 • Đường thẳng và góc
 • Line AB is parallel to line CD (Đường thẳng AB song song đường thẳng CD)
 • Line MN is perpendicular to line PQ (Đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng PQ)
 • Phân số

¾ three over four

2/9 + 3/9 = 5/9

Two over nine plus three over nine equals five over nine.

9/10 – 8/10 = 1/10

Nine over 10 minus eight over ten equals one over ten.

Giờ học Toán tiếng Anh áp dụng kỹ thuật đồng giảng tại TP.HCM.

Lớp 5:

 • Hỗn số

2 ¾ is a mixed fraction, we read two and three over four

 • Đo lường

1 kilometre equals 1000 metres

1 hectare equals 10.000 square metres

A decade has 10 years

 • Chu vi và diện tích

What is the circumference/area of the circle?

(Chu vi/ Diện tích của đường tròn bao nhiêu?)

The circumference/area of the circle is….

 • Thể tích

What is the volume of this cube?

(Thể tích của lập phương này bao nhiêu?)

The volume of this cube is…

 • Vận tốc
 • What is the speed of an average running man?

(Vận tốc của một người chạy trung bình là bao nhiêu?)

 • How long does it take to travel around the world?

(Mất bao lâu để đi vòng quanh thế giới?)

iSMART Education mang đến giải pháp học Tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học sử dụng bài giảng số, hiện đang được triển khai tại nhiều trường Tiểu học và THCS trên khắp cả nước. Kết nối với iSMART tại: 

Hotline: 0932 456 913 (HN) | 0901 456 913 (HCM)

TIN TỨC KHÁC