About iSMART

iSMART is an English learning program through Math and Science.

iSMART education deploys smart classes, including: using digital learning resources and lessons, which is edited by the world greatest educational firm - Pearson, also being based on Edexcel textbook.

Class and lessons are fully uphold with modern technology which goes along with projector and sound, which best enhances student’s understanding ability.

Study program

iSMART Short Course

Program school level is designed in line with the trend of international education and...

iSMART Pre-School

iSMART preschool program is designed into 3 levels:  Pregrade 1 - 2 - 3 Including 4...

iSMART Primary School

ISMART CLASS in the high school level is designed to fit in the most international...

iSMART Middle & High School

iSMART Secondary education program is designed to 3 studying levels: Pregrade 1 - 2 -...

Benefits of learning with Ismart

Technology Experience

Deploying smart technology class to be best support toward teaching - learning need and applying knowledge.

Easy, Flexible Adjustment

Higher apply and flexibility in each provinces. Technology support for teachers.

Active and Creative Learning

Students play an active role in classes. Develop creative activities.

Teachers

Vũ Thị Hoài

Vũ Thị Hoài

PhD in English major, National University, Hanoi.

Mr. Daniel Nelson

Liên tục được học bổng POSCO Asia Fellowship cho các nhà lãnh đạo tương lai Châu Á trong hai năm 2008 và 2009 tại ĐHQGHN, Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS, thầy Minh Mão chính là người truyền lửa và giữ lửa giúp hàng nghìn học viên đạt điểm cao.

Mr. Daniel Nelson

Master in England, 120 hour TEFL, 9 GCSEs and 3 A levels.

Mr. Ryan Elleson

Liên tục được học bổng POSCO Asia Fellowship cho các nhà lãnh đạo tương lai Châu Á trong hai năm 2008 và 2009 tại ĐHQGHN, Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS, thầy Minh Mão chính là người truyền lửa và giữ lửa giúp hàng nghìn học viên đạt điểm cao.

Mr. Ryan Elleson

Las Vegas University, US, TESOL, TEFL, TESL.

Mr. Geoffrey Roubin

Liên tục được học bổng POSCO Asia Fellowship cho các nhà lãnh đạo tương lai Châu Á trong hai năm 2008 và 2009 tại ĐHQGHN, Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh học thuật và luyện thi IELTS, thầy Minh Mão chính là người truyền lửa và giữ lửa giúp hàng nghìn học viên đạt điểm cao.

Mr. Geoffrey Roubin

Master, CELTA, 5 years teaching experiences.

Mr. Nguyen Van Hieu, Vice Director of Department Education and Training HCMC

... Phương thức giáo dục mới tới đây sẽ thay đổi căn bản điều này: Thầy giáo không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà nhiệm vụ chính sẽ là tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học, tự khai thác kiến thức, vận dụng kiến thức để hình thành năng lực và phẩm chất của mình...

Mr. Nguyen Van Hieu, Vice Director of Department Education and Training HCMC

Mr. Nguyen Van Hieu, Vice Director of Department Education and Training HCMC

The class is so funny and successful. The first impression is about the digital lesson. It was designed logically, balanced between knowledge and student's abilities, in reasonable duration.

Mr. Nguyen Van Hieu, Vice Director of Department Education and Training HCMC

Hà Tiến

Hà Tiến

Parent of a grade 1 student

"Learning English by Math and Sience helps student study well at natural subjects in school by the way having more fun and more comfortable. My kid is just in grade 1 but  he know many words about natural world around here, about animal, food, color, ...

I know about iSMART program and chose this program for my kid, I'm so happy because my kid improves so much, grows his thought and he's always curiosity, looks everything around him. Expecially, he's very interesting with Sicence experiment game, use the knowledge at school in his daylife".

Hoàng Hương Lê

Hoàng Hương Lê

Parent of a grade 1 student

 "I think learning English in primary school will be observation sweepingness, because there're a lot of students. But iSMART's teachers is extremely devoted and  look after every single student. In the process, if there is some one get a fault or their pronunciation is wrong, there will be a teacher tutored it.

Be side it, my kid also works in groug and always has group exercise. This is not only help my kid has more practise time, but also learns many good things from his friends. By reality and effectiveness education process, my kid has a passion and happy when he studies English".

Thủy Tiên

Thủy Tiên

Parent of a grade 2 student

"I like the way that student can still learn and play at the same time of iSMART's program. My baby told to my family that Learning English was very fun, it had song to sing, to dance, had game to play and the teachers was so humorous. Her best advanced is she became more confident and now, she doesn't shy when she spoke in English".

 

News & Knowledge

    Đã có nhiều chuyên gia công nghệ thử đóng vai một đứa trẻ xem video trên YouTube. Họ bắt đầu bằng những clip rất...
Nhà toán học Ian Stewart từng xuất bản cuốn sách "17 phương trình thay đổi thế giới" năm 2013. Dưới đây là lược dịch bài tóm tắt...
    Với chủ đề “Liberate your talents – Khai phóng tài năng”, cuộc thi muốn nuôi dưỡng tinh thần khai phóng trí tuệ của thế hệ trẻ...
Trong không khí sôi nổi chào đón năm mới 2018, hàng ngàn học sinh từ các trường tiểu học
“Con Xù đeo dính cái điện thoại thông minh. Nó chơi đủ thứ, từ game, facebook, đến những thứ gì khác mà tôi còn chẳng biết. Khi con về nhà...
Phụ huynh trực thăng (helicopter parents) là khái niệm chỉ các ông bố bà mẹ luôn lởn vởn như chiếc trực thăng xung quanh con cái để giám sát...
0901 456 913 smtp.gmail.com