Đối tác triển khai

11:35:1916/02/2017

Tính đến năm 2016, iSmart Education hợp tác triển khai thành công chương trình iSmart trên khắp cả nước.

Các tỉnh thành hiện đang triển khai chương trình iSmart bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Tháp, Đak Lak, Lào Cai, Quy Nhơn, Nha Trang, Tây Ninh...

 

01652.752.954 smtp.gmail.com